Historie

TNO-complex Zuidpolder

in Delft

TNO Zuidpolder, mensenwerk.


Cis Marring, lid Raad van Bestuur TNO, neemt met vreugde het boekje met de geschiedenis van het TNO Zuidpoldercomplex in Delft in ontvangst.

Het boekje 'TNO Zuidpolder, mensenwerk' beschrijft de historie van dit TNO complex in Delft. Het huisvestte jarenlang allerlei TNO-onderdelen. Er werkten gemiddeld 1300 mensen. Ik schreef het boekje op verzoek van eTNOs, de vereniging van oud-TNO medewerkers. Op 6 november 2014 mocht ik het aanbieden aan Cis Marring, lid van de Raad van Bestuur van TNO.
Bewoners van de Zuidpolder waren onder meer: het Houtinstituut TNO, hetVezelinstituut TNO, het Verfinstituut TNO, het Kunststoffen enRubberinstituut TNO, het Instituut voor Verpakkingen TNO, het Instituutvoor Reinigingstechnieken TNO, het Instituut voor Milieuhygiëne enGezondheidstechniek TNO, het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO enhet Centraal Laboratorium TNO.

Het adres van het Zuidpoldercomplex was: Schoemakerstraat 97, Delft.

De tekst is te lezen en te downloaden op de site van eTNOs: klik hierBouwheer van de het TNO Zuidpoldercomplex, prof. Daniel Dresden hier op een plaquette, uiteraard met pijp, met daaronder een deel van de maquette. Het omvangrijke project werd in de jaren vijftig en zestig uitgevoerd. Prof. Dresden was in die periode voorzitter van de Nijverheidsorganisatie TNO.

6 november 2014. Cis Marring, lid Raad van Bestuur TNO, neemt vol vreugde het boekje met de geschiedenis van het TNO Zuidpoldercomplex in Delft in ontvangst.

De auteur is nog niet helemaal bijgekomen

van dit omvangrijke project.