MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

De kijk van Espunt op de grote en de kleine wereld

Onder de noemer 'Praatjes' produceer ik teksten met een overwegend non-fictiekarakter. De aanduiding is bedoeld om mezelf ruimte te verschaffen op het punt van diepgang, breedte en onderwerpkeuze. Ik houd het graag een beetje speels.

Ga naar het overzicht of kies uit de lijst (links).

N.B. Sommige labels, zoals CS Veritas, fungeren als sub-directory en staan voor een serie artikelen.