MEEM'64, Evolutie, Ideeën, Taal en Creativiteit

Gerard van de Schootbrugge (alias Gerard Espunt)

De geschiedenissen van mensen en groepen

Op dit moment de volgende:

- Gerard van de Schootbrugge (Gerard Espunt)

- Jantje van de Schootbrugge - Boonstra (mijn moeder)

- Lilian van de Schootbrugge (mijn zusje)

- Ome Piet (jeugdherinneringen van Espunt uit de jaren vijftig)